Interview

転職者インタビュー

ロボティクス開発
YOKO SAITO

YOKO SAITO

ロボティクス開発

Go to
自動運転 組み込み・制御開発(四輪)
YUKO OUCHI

YUKO OUCHI

自動運転
組み込み・制御開発(四輪)

Go to
海外営業(二輪)
KOJI TERAMOTO

KOJI TERAMOTO

海外営業(二輪)

Go to
海外営業(四輪)
SEIICHI KUSUMEGI

SEIICHI KUSUMEGI

海外営業(四輪)

Go to
営業企画
YUYA OSHIKA

YUYA OSHIKA

営業企画

Go to
経理
YUSUKE NAKAMURA

YUSUKE NAKAMURA

経理

Go to
生産技術開発
YOSHIKAZU KAMO

YOSHIKAZU KAMO

生産技術開発

Go to
設備保全
NORIYUKI TAMURA

NORIYUKI TAMURA

設備保全

Go to
品質技術
YOSHINORI MOGI

YOSHINORI MOGI

品質技術

Go to
品質技術
MASAKI HOSOI

MASAKI HOSOI

品質技術

Go to
制御開発(四輪)
SATOKO FURUKI

SATOKO FURUKI

制御開発(四輪)

Go to
電装設計開発(四輪)
SATORU MINOWA

SATORU MINOWA

電装設計開発(四輪)

Go to
研究開発(パワープロダクツ)
KEIJI TSUKAMOTO

KEIJI TSUKAMOTO

研究開発(パワープロダクツ)

Go to
IT・システム
YUSUKE KUSAKARI

YUSUKE KUSAKARI

IT・システム

Go to